Hydroksyprolin, aminosyre som oppstår ved enzymatisk innføring av en hydroksylgruppe på karbon nr. 4 i aminosyren prolin etter at polypeptidkjeden er syntetisert. Hydroksyprolin forekommer først og fremst i fiberproteinet kollagen.