hydrokarbonlekkasje

Artikkelstart

Hydrokarbonlekkasjer er av de mest alvorlige tilløpshendelsene som kan gi storulykke på norsk sokkel. Spesielt alvorlig blir det hvis lekkasjen antennes, da kan det bli en stor og ukontrollert brann, eventuelt også eksplosjon. Piper Alpha-ulykken i 1988 på britisk sokkel, der 167 mennesker omkom, startet med enn hydrokarbonlekkasje som ble antent.

Petroleumstilsynet satte fokus på hydrokarbonlekkasjer i 2002, etter et høyt antall lekkasjer det året, se RNNP. Det som da het Oljeindustriens landsforening startet et prosjekt for å redusere antall lekkasjer, kalt "GaLeRe", som gikk fra 2003 til 2008. Målsettingen var å redusere antall lekkasjer med initiell lekkasjerate over 0,1 kg/s med 50 prosent innen utløpet av første treårsperiode, til 20 lekkasjer per år. Dette målet ble nådd i 2005, som var siste år i treårsperioden. Neste mål, for perioden 2006-08 var å redusere med ytterligere 50 prosent, til 10 lekkasjer per år. Målsettingen ble oppnådd allerede i 2007.

Da målsettingen ble nådd så tidlig, ble nok fokus litt mindre i de etterfølgende årene, og antall lekkasjer stabiliserte seg rundt 15 per år i perioden 2008-10. Statoil og petroleumsdivisjonen av Norsk Hydro fusjonerte i 2007, trolig var det også en medvirkende årsak til økningen.

Oljeindustriens Landsforening, nå Norsk olje og gass, ble igjen utfordret av Petroleumstilsynet tidlig i 2011 til å øke fokus på reduksjon av antall lekkasjer, og et reduksjonsprosjekt ble startet i april 2011. Det løper fortsatt, og arrangerte en større statuskonferanse i mai 2014.

Det laveste antall lekkasjer per år så langt var i 2012, med kun 6 lekkasjer (>0,1 kg/s) det året, for alle innretninger på norsk sokkel. I 2014 var det 7 lekkasjer, det nest laveste antall lekkasjer, dette blir offentlig tilgjengelig i Petroleumstilsynets årlige RNNP-rapport i april måned.

Grunnen til at fokus primært er på de lekkasjer som har initiell lekkasjerate over 0,1 kg/s, er at dette anses å være en naturlig grense for å skille de lekkasjene som har potensial for å gi en storulykke fra de som ikke har et slikt potensiale (se forklaring på storulykke her).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg