Hydrering er et eldre ord for hydrogenering, det vil si kjemiske prosesser hvor hydrogen blir ført inn i umettede organiske forbindelser eller inn i metaller under dannelse av metallhydrider.