Hydrazoner, organisk-kjemiske forbindelser som dannes når hydrazin reagerer med aldehyder og ketoner. Av særlig betydning er fenylhydrazonene som oppstår når fenylhydrazin eller et substituert fenylhydrazin brukes. Hydrazoner av forskjellige typer har spilt en stor rolle til identifikasjon av sukkerarter og som hjelpemiddel i bestemmelsen av deres struktur og konfigurasjon. Et fenylhydrazon av et aldehyd vil ha den generelle kjemiske formel C6H5NHN = CHR, der R er aldehydresten.