Krystallinsk materiale sammensatt av vann og naturgass som metan, etan og butan, se gasshydrater.