Hydrater er krystallinsk materiale som er sammensatt av vann og naturgass som metan, etan og butan, se gasshydrater.