Hvitvingelerke, fugleart i lerkefamilien. Størrelse som sanglerke, men med hvitt vingefelt og helhvit underside. Hekker i det sørøstlige Russland og Vest-Sibir. Observert ved Vardø i 2001, dette er den eneste sikre observasjonen i Norge per 2002.