Hvitsmyle, ettårig art i gressfamilien. 3–15 cm høy med hårtynne strå og småaksene i en åpen topp. Hvitsmyle vokser på tørre bakker på kalkfattig grunn noen få steder langs kysten fra Telemark til Rogaland.