Hvitprikksyke, sykdom hos ferskvannsfisk, se Ichthyophthirius multifiliis.