Hvithodehavørn, fugleart i haukefamilien. Nordamerikansk slektning av vår havørn. Kjennetegnes på at hodet, halsen og halen hos voksne fugler er snøhvite og står i skarp kontrast til den brunsvarte kroppen. Hekker oftest nær sjøen, men også ved ferskvann der det er godt med fisk. Arten var sterkt påvirket av miljøgifter på 1960- og 1970-tallet, men etter forbudet mot DDT har bestanden tatt seg kraftig opp og arten regnes ikke lenger som truet. USAs nasjonalsymbol.