Hvithalehjort, virginiahjort, Odocoileus virginianus,partået klovdyrart i hjortefamilien. Sommerpelsen er rødbrun, vinterpelsen gråbrun. Buk, hale og halespeil er hvite. Har et grenet gevir som går ut fra en stang, med 7–8 takker. Skulderhøyde 81–102 cm, vekt opptil 136 kg. Lever i skogsområder. Forekommer i Nord- og Mellom-Amerika og deler av Sør-Amerika, bl.a. i Peru og Brasil. Innført til bl.a. New Zealand, Tsjekkia, Finland og flere vestindiske øyer. Opptrer i mange underarter (ca. 38).