Hvitbok, offisiell dokumentpublikasjon, ofte utgitt av et lands utenriksdepartement. Betegnelsen ble opprinnelig (fra 1884) brukt om tyske bøker av dette slag, navnet hadde da sammenheng med fargen på omslaget. En britisk publikasjon av samme art kalles for blåbok, en fransk for gulbok.