Hvitaksmidd, middart i familien gressmidder. Den er av mikroskopisk størrelse. Etter befruktning svulmer de gule hunnene opp til en nærmest vannklar, kuleformet 3 mm stor sekk, som kan inneholde opptil 500 egg. Middene suger på strå av gress og korn over øverste leddknute, og akset blir gråhvitt og goldt (hvitaks). Trekkes strået ut kan man se at det nederst er skrumpet inn til en tynn mørkfarget streng. Enkelte år kan hvitaksmidd gjøre betydelig skade på enggress til frøavl (timotei, svingel m.fl.), delvis også på kornartene. Opptrer vanlig over hele landet.