Hvit gåseblom, ettårig art i kurvplantefamilien. 20–50 cm høy, med fjærdelte blad, kurvene har hvite randkroner. Hvit gåseblom er et åker- og engugress som vokser spredt i lavlandet i Sør-Norge og noen få steder nord til Finnmark. Se også gåseblom.