hvit C, dagsommerfuglart i familien Nymphalidae. Vingene er brunoransje med svarte flekker og sterkt flikete ytterkanter. Undersiden er mørkt brun der bakvingene har en iøynefallende, liten, hvit, C-formet tegning. Vingespennet er 40–50 mm. Arten opptrer i hele Sør-Norge, men er noe lokal og vanligst i Sør- og Østlandets lavland. De overvintrer som voksne og sees alt tidlig om våren. Larvene lever på nesle samt en rekke trær og busker.