Hvilende konto, konto med få eller ingen posteringer på i løpet av en regnskapsperiode.