Hvetebrødsdager, den første tiden etter bryllupet. Tilsvarende uttrykk er engelsk honeymoon, fransk lune de miel, italiensk luna di miele og tysk Honigmonat, 'honningmåned', dessuten tysk Flitterwochen, 'glitter-uker'.