Husvilleherberger er en tidligere betegnelse for overnattingssteder for personer uten fast bopel.