Hustropper, militæravdelinger som utgjorde fyrstenes personlige æres- og sikkerhetsvakt, f.eks. de norske kongers hird. De senere tiders gardeavdelinger var opprinnelig hustropper, men gikk over til å bli eliteavdelinger etter hvert som styrken ble økt, senere vanlige arméavdelinger.