Husmidd, middart i familien Glycyphagidae. Små, 0,3 mm lange, hvite midder som lever av muggsopper på matvarer (plantefibrer) og på vegetabilsk stoppemateriale i møbler og madrasser. En generasjon tar 3 uker ved værelsestemperatur. Den er vanlig i hus og kan forekomme i store mengder i fuktige rom; tørr luft nedsetter middproblemene.