Husmannssyke, folkelig betegnelse på forskjellige mangelsykdommer hos storfe; brukes nå særlig om stoffskiftesykdommen ketose.