hushjelp

Artikkelstart

Hushjelp er en arbeidstaker som blir ansatt av en privat arbeidsgiver for å utføre husarbeid i arbeidsgiverens hjem eller hushold. I våre dager brukes ofte betegnelsen vaskehjelp, fordi renhold gjerne er den ansattes viktigste eller eneste oppgave.

Historie

På 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet var hushjelpen gjerne heltidsansatt hos velstående familier og bodde sammen med familien. I 1930 hadde nærmere 25 prosent av de yrkesaktive kvinnene i Norge – til sammen mellom 120 000 og 130 000 – betalt husarbeid.

Hushjelpenes lønns- og arbeidsforhold, herunder arbeidstiden, var et politisk tema i mange år. Allerede i 1902 ble det lagt fram et lovforslag om å regulere hushjelpenes arbeidsforhold. Både dette og en senere proposisjon ble imidlertid trukket. Hushjelpenes Fagforening ble stiftet 19. mars 1930, og da arbeidervernloven skulle revideres i 1936, ytret den ønske om at loven også måtte omfatte husjelper. I den forbindelse ble det ved Statistisk Sentralbyrå gjennomført en undersøkelse av hushjelpenes arbeidsforhold. En ny, rettssosiologisk undersøkelse ble foretatt i 1950. Undersøkelsene viste blant annet at arbeidstiden for hushjelper i svært mange tilfeller var lengre enn den lovfestede.

I mellomtiden var det gitt en midlertidig lov om arbeidsvilkår for hushjelper i 1948. Gyldigheten av denne ble forlenget i 1953. Enda en komitéinnstilling forelå i 1960, men da var antallet hushjelper gått drastisk ned, til om lag 15 000. Deretter kom det en ny hushjelplov 31. mai 1963 med detaljerte bestemmelser om hushjelpenes arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøloven

Etter at den første arbeidsmiljøloven kom i 1977, falt hushjelpenes arbeidsvilkår inn under denne. Etter den nåværende arbeidsmiljøloven av 2005 § 1-5 kan det fastsettes i forskrift at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstakere som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers eller arbeidstakers hjem, og det kan også fastsettes særregler for slike arbeidstakere. Slike bestemmelser er fastsatt i forskrifter av 5. juli 2002 nr. 715 og 716, som ble gitt mens den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977 gjaldt. (Det er derfor forskriften har en tidligere dato enn gjeldende lov.) Hushjelper har rett til ferie etter ferieloven av 29. april 1988.

På 2000-tallet er det trolig blitt vanligere med lønnet husarbeid i hjemmet, men det er ikke vanlig at vedkommende bor hos arbeidsgiverne. En spesiell form er au pair.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg