Hushjelp, person ansatt av privat arbeidsgiver for å utføre husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgiverens hjem eller hushold. Etter arbeidsmiljøloven av 2005 § 1-5 kan det fastsettes i forskrift at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstakere som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem, og det kan også fastsettes særregler for slike arbeidstakere. Slike bestemmelser er fastsatt i forskrift av 5. juli 2002 nr. 716. Hushjelper har rett til ferie etter reglene i ferieloven av 29. april 1988. Tidligere fastsatte hushjelploven av 31. mai 1963 detaljerte bestemmelser om hushjelpenes arbeidsforhold.