Husfrue, i norrønt brukt om husmor, matmor, hustru. Senere ofte brukt om husmor i et større herskapelig hus med lønnet arbeidshjelp. Av husfrue er betegnelsen hustru oppstått.