Husbukkforsikring, forsikring som dekker skade på eiendom som følge av treødeleggende insekter. Omfatter utryddelse av insektene og utskiftning av skadet treverk.