Hundefisker er en fiskefamilie i ordenen gjeddefisker. Hundefiskene er kortere i kroppen enn gjeddene og dessuten er snuten buttere og halefinnen relativt større. Hundefiskene er relativt små fisker, opptil 20 cm. De sju kjente artene er flekkvis utbredt i Europa, Sibir og Nord-Amerika. Hundefisken, Umbra krameri, er eneste art i Europa og finnes i Donaubekkenet. Den holdes iblant som akvariefisk.