Hundare, før midten av 1300-tallet forvaltningsområde i landene rundt Mälaren. Etter Magnus Erikssons lov ble hundarene kalt herreder. Se også hundred.