Humusjord, jordarter med organisk materiale (humus, vesentlig planterester) som hovedbestanddel, for eksempel over 40 vektprosent. Allerede et humusinnhold på 15–20 prosent setter sterkt preg på jorden; den kalles da mineralblandet moldjord.