Humoreske er en mindre fortelling eller musikkstykke av humoristisk, munter art.