Hummertang er et annet navn på brunalgen sagtang. Navnet kommer av at den tidligere ble brukt ved pakking og forsendelse av hummer.