Humlesvermere, sommerfuglslekt i familien tussmørkesvermere. De to norske artene er lett kjennelige på sine glassklare, brunkantede vinger og humlelignende kropp. Vingespennet er 35–44 mm. De flyr om dagen fra mai til juli og suger nektar av blomster. H. fuciformis finnes på Øst- og Sørlandet der larvene lever på vivendel og leddved, mens H. tityus finnes over hele landet nord til polarsirkelen. Dens larver lever på arter av kardeborrefamilien.