Humlebolmøll, sommerfuglart i sommerfuglfamilien pyralider. De voksne er gråbrune med en liten, svart flekk på forvingene og et vingespenn på 23–38 mm. Larvene er smørgule. De utvikles fortrinnsvis i humle- eller vepsebol, men også i gamle fuglekasser o.l. Larvenes føde består av ulikt dødt organisk materiale i bolene, men noen ganger kan de levende humlelarvene angripes. Som fullvoksne vandrer larvene ut og forpupper seg, ofte hundrevis sammen i store kaker sammenspunnet av meget slitesterk tråd. Skjer dette i hus, kan de gjøre skade ved å underminere underlaget for å feste kaken. Arten er vanlig i Sør-Norge nord til Trøndelag.