Humlebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Overvintrer som egg på plomme og slåpe (primærverter). På undersiden av bladene utvikles kolonier av små, mørkegrønne, uvingede bladlus med 2 karakteristiske korte «horn» mellom antennene. Etter 2–3 generasjoner utvikles vingede individer som i juli flyr over til humle (sekunderverten). Etter flere sommergenerasjoner av blekgrønne bladlus utvikles en kjønnet generasjon som legger eggene på plomme (tvungent vertsskifte). Skaden på plomme betyr lite, men på humle kan bladene bli sterkt tilgriset av honningdugg (ekskrementer) og til slutt visne. Sporadisk opptreden i alle fylker i Sør-Norge.