Humlebille, billeart i familien skarabider. Kroppen er loddent behåret i brunt på halsskjoldet og hvit på undersiden og bakkroppsspissen. Dekkvingene har oransje og svarte striper og er tynt behåret. Kroppslengden er 10–16 mm. Arten er vanlig over hele landet og påtreffes fortrinnsvis i blomster. Larvene utvikles i bjørkestubber og -stammer, men av og til i maurtuer.