Hulromsresonator, elektrisk resonator som består av et lukket rom omgitt av metall. Anvendes i forbindelse med spesielle elektronrør til å frembringe og motta meget høye frekvenser for radar m.m. Se resonator.