Hulladning, sprengladning som er utformet på en slik måte at man oppnår maksimal skjærende virkning (rettet sprengvirkning), særlig brukt ved panservernammunisjon. Sprengladningen (høyenergetisk sprengstoff) er uthult konisk i forreste ende og dekket med en tynn kobberkon. Ved detonasjonen samles sprenggassene i en jetstråle som skjærer (brenner) et hull gjennom objektet. Prinsippet ble utviklet 1888 av amerikaneren Charles Munroe (1849–1938).