Hullåpner, verktøy som i petroleumsindustrien brukes til å utvide et eksisterende borehull. Dette er ofte aktuelt ved operasjoner som krever at brønnen først bores som et tynt pilothull (f.eks. ved mistanke om grunn gass). Hullåpneren kobles på borestrengen og har fastmonterte kuttere. En underrømmer (underreamer) er et verktøy med fleksible kuttere, som foldes ut ved hjelp av slamtrykket.