Huldrabrent, hudlidelse lokalisert til tynnhudede og upigmenterte felter hos storfe og hest. Huldrabrent kan variere i intensitet fra rødme/hevelse til dannelse av tykke, pergamentaktige belegg. Ifølge gammel overtro skyldtes sykdommen brannsår påført av hulder, derav betegnelsen. Huldrabrent skyldes overømfintlighet for solskinn, antakelig forårsaket ved opptak av visse beiteplanter (perikum-arter) og hører til fotosensibilitets-sykdommene, jfr. alveld.