Huggenbord, bord hugd ut av tømmerstokken ved hjelp av kile og øks; vanlig metode for å lage bord inntil vannsagen ble tatt i bruk på 1600-tallet. Stokken ble først delt i to etter midten ved hjelp av en kileformet øks (bleggøks). Halvpartene ble deretter nibbet opp, det ble hugd skår inn på yttersidene og skalkene ble hugd vekk. Bordene ble til slutt finpusset med saksebiler. Huggenbord dannet grunnlag for stor trelastutførsel fra Norge i middelalderen. I 1253 gav f.eks. Henrik 3 beskjed om at det skulle hentes 3000 bord fra Norge til paneling av Windsor slott.