Hovedstyrke, troppestyrke som er igjen når mindre deler er avgitt til spesielle oppgaver som sikring, avledningsmanøvrer og støtteoperasjoner. Hovedstyrken settes forutsetningsvis inn mot det avgjørende mål.