Hovedstilling er en stilling som forutsettes å kreve det vesentligste av en arbeidstakers arbeidstid. Dette i motsetning til bierverv eller bistilling.