Hovedregulativ, eldre betegnelse for lønnsregulativ som dekket stillinger felles for flere tjenestegrener, særlig innen stat og kommuner. Se også hovedtariffavtale og lønnsregulativ.