Hound, engelsk fellesbetegnelse på drivende hunder, hetshunder og mynder. Etter britisk oppfatning ansees også norsk elghund og norsk buhund som «hounds»; årsaken er en misforståelse av ordet «hund» i rasenavnene.