Hospitium, i romersk-katolske land herberge som drives av et kloster.