Hospitalskip, skip innredet for behandling og transport av sårede og syke. Genèvekonvensjonen fastsetter at hospitalskip skal være hvite, føre nasjonalflagg og flagg og merke med rødt kors på hvit bunn (eller merket til annen internasjonalt godkjent hjelpeorganisasjon). Hospitalskip har folkerettslig beskyttelse; det skal ikke angripes eller oppbringes. Skipet må ikke formidle operative informasjoner til fordel for noen krigførende part.