Hornstoff, protein som er hovedbestanddel i negler, klør, hov- og klauvkapsel og i hår og ull m.m., se keratin.