Hornkvabbefamilien, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Atlanterhavsartene har lang, ålelignende kropp som er sammenklemt fra sidene. Ryggfinnen er lang og har bare piggstråler. Bukfinnene mangler hos arter i Stillehavet. Brystfinnene er store og gattfinnen lang. Bunnfisker som er utbredt i det nordlige Stillehavet og i Nord-Atlanteren. 65 arter, de fleste i Stillehavet.