Hornbladfamilien, tofrøbladet plantefamilie i ordenen Nymphaeales. Bare én slekt med 10 arter, alle er vannplanter. Én art i Norge, hornblad.