Hormonreseptorer, proteiner som formidler kontakten mellom et hormon og de cellene hormonet skal virke på slik at dette utøver sin effekt. Slike reseptorer finnes på cellenes overflate, i cellenes cytoplasma og inne i cellekjernen. Påvisningen av hormonreseptorer har hatt en meget stor betydning for kunnskapene om hormonenes virkemåte, og er av verdi i praktisk medisin, f.eks. når det gjelder behandlingen av svulster i visse organer (brystkjertel, prostata).