Horisontsensor, innen romfart et instrument som benytter en planets (vanligvis Jordens) horisont for å bestemme bæreraketters, satellitters eller romfartøyers stilling i rommet.