Honoratiores, de fornemste, de ledende personer, oftest øvrighetspersoner, i et samfunn, de ledende innenfor en forening el.l.; på norsk stort sett brukt i eldre språk.