Honningmage, utvidelse av fremre del av fordøyelseskanalen hos biene. Lagerplass for nektaren biene samler.